Советот на општина Струмица ја одржа седмата седница

Повеќе предлог – планови, програми и одлуки беа донесени на денешната седма седница на Советот на општина Струмица. Советниците го усвоија предлог планот за запишување на ученици во прва година во трите средни општински училишта во учебната 2018/2019 година. Според претседателот на Советот Марјан Даскаловски, усвоени се и неколку предлог одлуки од посебен интерес за граѓаните на општина Струмица.

-Сакам да ја истакнам точката за делумно ослободување од плаќање надоместок за уредување на градежното земјиште за објекти со природни зелени кровови што беше и во Програмата на нашиот градоначалник, Коста Јаневски, а која едногласно се усвои. Исто така, Градоначалникот и Советот продолжуваат да даваат поддршка на наши талентирани сограѓани и помош на наши сограѓани на кои им е потребна, со определена парична помош. Сакам да го истакнам и субвенционирањето од сто евра за надоместок за приклучување на дистрибутивниот гасоводен систем за 2018 година- , рече претседателот на Советот, Марјан Даскаловски.

Усвоена беше и предлог – одлуката за давање согласност за обезбедени финансиски средства за нови вработувања во ЈП „Паркиралишта – Струмица“ Струмица за 2018 година и барањето за измена и дополнување на годишниот план за вработување за 2018 година во ова претпријатие.
На денешната седница едногласно беше прифатена и предлог – одлуката на градоначалникот Коста Јаневски за доделување еднократна парична помош за новороденче на подрачјето на Општина Струмица во 2018 година во нето износ од три илјади денари. Советниците донесоа и одлука за доделување парична помош на Ива Костевска и Ѓорѓи Брдаров.

маркетинг


Select