Поставена ограда на повеќенаменското игралиште во н.м Еднокуќево

Проектот за изградба на повеќенаменско игралиште во населено место Еднокуќево се реализира по предвидената динамика. Реализирана е фазата изработка и монтажа на метална ограда околу теренот. Следуваат другите фази од проектот и се очекува да заврши во предвидениот рок.

 

маркетинг


Select