ПОГЛЕДНЕТЕ КОИ СЕ НОВИТЕ ЧЛЕНОВИ ВО СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БОСИЛОВО

1. Ѓорги Аризанов – СДСМ

2. Трајче Барбутов – ВМРО-ДПМНЕ

3. Динчо Крстев – СДСМ

4. Трајче Иванов – ВМРО-ДПМНЕ

5. Снежана Ристова – СДСМ

6. Анита Божинова – ВМРО-ДПМНЕ

7. Марина Јанева – СДСМ

8. Панче Сирачев – ВМРО-ДПМНЕ

9. Далибор Стојчев – СДСМ

10. Костадин Георѓиев – ВМРО-ДПМНЕ

11. Стојан Ристов – СДСМ

12. Родна Китанова Малинова – ВМРО-ДПМНЕ

13. Димка Димитровска – СДСМ

14. Димитар Митров – ВМРО-ДПМНЕ

15. Надежда Панајотова – СДСМ

На Локалните избори што се одржаа на 15-ти октомври, жителите на општина Босилово го избраа и новиот градоначалник, Зоран Зимбаков од СДСМ, со 4.075 гласови, односно 53,80% од вкупниот број гласови.

маркетинг


Select
Ознаки: , ,