Листа на советници од СДСМ за општина Босилово

1. Ѓорги Аризанов носител на листа – Иловица
2. Динчо Крстев – Иловица ЛДП
3. Снежана Ристова – Турново
4. Марина Јанева – Радово
5. Далибор Стојчев – Босилово
6. Стојан Ристов – Сарај
7. Димка Димитровска – Моноспитово
8. Надежда Панајотова – Секирник
9. Стојанчо Ѓоргиев – Дрвош
1о. Софче Накова – Гечерлија
11. Кирчо Стојанов – Штука
12. Томе Мицев – Еднокуќево
13. Личе Дедејска – Босилово
14. Иван Иванов – Иловица
15. Снежана Јанкова – Петралинци

маркетинг


Select
Ознаки: , ,