Реконструкција на детската градинка „Сонце”- Ново Село

Привршуваат градежните работи на детската градинка Сонце”- Ново Село. Од нејзината изградба во 1975 година до денес не беа превземени никакви градежни работи. Со реконструкцијата на истата ќе добиеме еден енергетски современ објект и значително ќе се подобрат условите за нашите најмали. Се извинуваме на родителите и им благодариме на трпението..!

Градинки од Струмица и Ќустендил дел од ИПА еко проект

Во Струмица почна дводневната обука за воспитно-обрзовниот персонал од градинката „Детска радост“ и нивните колеги од градинката „1 Јуни“ во Ќустендил, Бугарија, како дел од проектот „Еко-градинки за одржлива иднина“ финансиран преку ИПА програмата на ЕУ за прекугранична соработка. Во наредните два дена, воспитувачките и учителките ќе дискутираат за работната верзија на Еколошкиот ...

Инцидентни случаи на вошки по детските градинки во Струмица

Вошки почнале да се појавуваат во некои струмички градинки, но навреме е спречено нивно ширење. Иако живееме во 21 век сепак појавата на вошливост е честа низ градинките во Македонија. Токму децата за првпат со вошки може да се сретнат при посета на предуќилиштна институција. Периодов појава на вошки освен кај дечињата во детските градинки има и кај основците. Денес во редакцијата на ...

Потпишан договор за реконструкција на детската градинка „Сонце“ во Ново Село

Градоначалникот на Општина Ново Село г-дин Блажо Велков потпиша договор со управителот на фирмата ДГИМТ „Анол – Импекс“ ДООЕЛ Скопје г-дин Звонко Костовски за реконструкција на Детска Градинка „Сонце“ Ново Село како дел од проектот „Енергетска ефикасност во насока на постигнување на подобра средина во детските градинки“ во рамките на Програмата Интеррег – ИПА за прекугранична ...

Подобрени условите за престој на децата во ЈОУДГ „Детска Радост“

За задоволување на потребите за непречено и функционално работење на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица, а со цел – адакватен и пријатен престој на децата од предучилишна возраст во своите капацитети, оваа општинска установа презеде поголем број активности за остварување на таа цел. Според информациите од директорот на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица, Тинка Маркова, реализирани се ...

Реконструкција на детска градинка “Сонце” – Ново Село

Детската градика Сонце во општина Ново Село наесен треба да почне да се реконструира, во рамки на проектот “Енергeтска ефикасност во насока за постигнување подобра животна средина во градинките” од приоритетната оска број 1- животна средина, специфична цел 1.1 заштита на животната средина и одржлива употреба на заедничките природни ресурси во прекуграничниот регион од Програмата ...

Руската амбасада донираше играчки за струмичка градинка

Амбасадата на Руската Федерација донираше реквизити и играчки за детската градинка „Парк“ која е дел од ЈУДГ „Детска радост“ Струмица. Иницијатори на ваквите хуманитарни акции биле и локалните власти на рускиот град Електростаљ кој е збратимен со општина Струмица. – Оваа донација претставува уште еден знак за тесната соработка на Амбасадата на Русија и општина Струмица. Вакви ...

Започна „Зелената недела“ во градинката „Детска радост“

Во градинката „Детска радост“ клон 1, денеска, почна „Зелената недела“ која што ќе трае до 16 јуни. Оваа манифестација има едукативен дел кој се состои од предавања и практичен дел во кој дечињата засадуваат семиња и цвеќиња. „Зелената недела“ се одржува во организација на ЕУ инфо точка, целта е подигање на еколошката свест на децата уште од најрана возраст.

Градинката „Прва радост“ одбележа една година работење

Со приредба подготвена од дечињата, денес градинката „Прва радост“ од Василево одбележа една година од своето постоење. Дечињата за своите родители имаа подготвено приредба, при што на најубав начин преку песнички и рецитации покажаа како го минуваат времето во својата градинка и што се „Денес градинкаат празнува. Денес дечињата прославуваа, се забавуваа и искрено се радуваа. Денес ...