Расчистување на привременото прифатилиште за комунален отпад

Со цел доследно спроведување на Законот за управување со отпадот ЈПКД „Огражден„ – Босилово спроведе вонредна активност за расчистување и порамнување на привременото прифатилиште за комунален отпад во атарот на населеното место Босилово. Исто така предметната локација беше оградена со бетонски столбови и заштитна жица како што налагаат законските одредби. На локацијата беше ...