Струмица Денес по Македонија високо котира и во Бугарија и Словенија

Бројот на читатели на Струмица Денес од ден на ден се повеќе и повеќе се зголемува. За нас посебно е значаен фактот што тие читатели се припадници на различни целни групи и со различни интереси од кои постојано добиваме коментари и сугестии што ни овозможува прецизност во креирањето на содржините. Струмица Денес според интернет мерачите спаѓа меѓу стоте најчитина поратали во Македонија, ...

Струмица Денес се чита на сите континенти!

Бројот на читатели на Струмица Денес од ден на ден се повеќе и повеќе се зголемува. За нас посебно е значаен фактот што тие читатели се припадници на различни целни групи и со различни интереси од кои постојано добиваме коментари и сугестии што ни овозможува прецизност во креирањето на содржините. Во однос на податоците за публиката дојдовме до интересни факти за географската положба ...