Сите награди на Струмички Карневал 2018

За категорија А: групна маска со 50 и повеќе лица
1-ва награда “Јинг и Јанг’ СОУ „Никола Карев“ – Струмица
1-ва награда „Волшебна шума“, СОУ „Јане Сандански“ –Струмица
2-ра награда „Разиграни кактуси СОУУД “Димитар Влахов’ Струмица

Категорија Б: Групна маска со 30 до 50 лица
1-ва награда „Замрзнатите“ – Здружение на граѓани Ѕвезден град’ – Струмица
2-ра награда “Тримерски порцелан“ Газели-Радовиш
3-та награда “Љубовна приказна“Здружение Струма “

Категорија В: Групна маска со 20 до 30 лица
1-ва награда „Валкири “, Мулен Руж (Анита),
2-ра награда „Цвеќе на сонцето“ ООУ Никола Карев – Пробиштип,
3-та награда “Боите на природата’ ООУ “Герас Цунев ‘“ с.Просениково

Категорија Г: Групна маска од 10 до 20 лица
1-ва награда ,,Strumica airlanes“ „Мулен руж“(Николов)
2-ра награда „Белите соколи“ Кико Стил
3-та награда “Пеперутки’ Струмички Викинзи

Категорија Д: Групна маска од 5-10 лица
1-ва награда “Разиграна градина’ ООУ Маршал Тито с.Муртино
2-ра награда “Обоено стадо’ Багашовски
3-та награда не е доделена.

Категорија Ѓ: Поединечна маска од 1 до 5 лица
1-ва награда “Струмичка дама“, Даци – Струмица
2-ра награда „Диносауросот Денвер“ , Иванови ,Струмица
3-та награда не е доделена.

Категорија Е : со алегориско возило
1-ва награда “Љубовна приказна“ Здружение Струма’ Струмица,
2-ра награда ,,Strumica airlanes“ Мулен Руж (Николов)
2-ра награда “Тримерски порцелан“ Газели-Радовиш
3-та награда “Замрзнатите“ Карневалско здружение „Ѕвезден град“

Програма во вид на стимулација да додели дополнителни награди:
„Рубикови коцки“ ООУ „Сандо Масев“
„Црно и бело“, Средни училишта Куманово

маркетинг


Select
Ознаки: , , ,