ПОГЛЕДНЕТЕ КОЛКУ НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА ИМА ВО СТРУМИЦА!

Според евиденцијата на Агенцијата за вработување невработени се 96.728 лица. Според полот меѓу невработените повеќе се мажи 51.179, а 39.549 се жени.

Најмногу невработени лица има во Скопје и Тетово, 15.097, односно 14.841 лица. Потоа следуваат Прилеп со 6.794, Гостивар 5.733, Битола со 5.025, Охрид 3.150, Велес 3.137, Кичево 3.093, Крива Паланка 2.779, Струмица 2.762, Струга 2.721, Штип со 1.911, кавадарци 1.822, Ресен 1.346, Дебар 1.571, Радовиш 1.440, Берово 1.179, Пробиштип 1.174, Крушево 1.113, Неготино 1.105, Свети Николе 1.044, Демир Хисар 949, Гевгелија 868, Кратово 693, Валандово 588 и во Виница 550 невработени лица.

Најбројни се невработените лица кои се без образование 41.884, следат 28.043 со средно образование, 12.323 со непотполно средно образование, а работа бараат и 12.054 лица со завршен факултет, како и 863 магристри и 38 доктори на науки.

Според последните објавени статистички податоци стапката на невработеност во Македонија во второто тримесечје од годинава изнесува 22,6 проценти и во однос на претходниот квартал бележи намалување од 0,3 проценти. Невработеноста во првиот квартал изнесувала 22,9 проценти, а во последниот квартал од 2016 година 24 проценти.

Од Агенцијата за вработување истакнуваат дека стапката на невработеност од 22,6 отсто укажува на тоа дека Македонија се уште има мошне висока невработеност, а се смета дека, меѓу другото, една од причините е и неусогласеноста меѓу образовниот систем и потребите на пазарот на трудот, која е присутна подолго време.

– Изборот на образование е индивидуално право на секој поединец и при носење на одлука каде да се продолжи со образование, секогаш треба да се има предвид и можноста да се најде соодветна работа по завршување на процесот на формално образование, односно да се има предвид реална потреба од таков образовен профил на пазарот на трудот, посочуваат од Агенцијата.

Објавените податоци на Државниот завод за статистика покажуваат дека активното население во вториот квартал брои 955.699 лица од кои вработени се 739.892, а 215.807 лица се невработени.  Стапката на активност во овој период е 56,9, а стапката на вработеност 44,1 отсто.

маркетинг


Select
Ознаки: ,