Погледнете кои се новите членови во Советот општина Василево

1. Крсте Панев – СДСМ

2. Сања Стојанова – ВМРО-ДПМНЕ

3. Фанче Томова – СДСМ

4. Наце Коцев – ВМРО-ДПМНЕ

5. Блаже Коцев – СДСМ

6. Сања Христова – ВМРО-ДПМНЕ

7. Неџат Меминов – СДСМ

8. Виолета Ристова – ВМРО-ДПМНЕ

9. Сандра Илева – СДСМ

10. Бранко Трајков – ВМРО-ДПМНЕ

11. Наташа Велкова – СДСМ

12. Марјанчо Трајков – ВМРО-ДПМНЕ

13. Костадинка Печеникова – СДСМ

14. Ракип Асанов – ВМРО-ДПМНЕ

15. Илми Мустафов – СДСМ

маркетинг


Select
Ознаки: ,