Патронен празник на ООУ ,,Св.Кирил и Методиј”- Иловица

ООУ ,,Св.Кирил и Методиј” – Иловица го одбележа Патрониот празник на своето училиште. Целиот настан беше проследен со поголем број на активности.

маркетинг


Select
Ознаки: , ,