Од каде дошле Струмичани?

Според одредена теотеричари Струмјаните пред населувањето на балканот живееле  во Шлезија. Денеска оваа област е во Полска но до 1945 год.  била дел од Германија, а претходно под австриската монархија на Хазбурговците, кои придонеле за германизација на словенските народи од Шлезија. Во нивната прататковина се уште постои областа Струмиен, каде има град Струмиен и река Струмиен. Во полскиот јазик постои и зборот Струга, кој означува река.

POL_Strumień_COA.svg

маркетинг


Select
Ознаки: , ,