Низа реконструкциски зафати во СОУ „Јане Сандански“ Струмица

viber image

И оваа година, за време на летниот распуст, во СОУ „Јане Сандански“ Струмица извршени се повеќе реконструкциски зафати, кои обезбедуваат поволни услови за работа на учениците и наставниците. Покрај тековните работи кои се однесуваат на поправка и замена на оштетен инвентар, беа варосани сите училници, кабинети и наставничката канцеларија.

маркетинг


Select
Ознаки: , ,