Коста Јаневски на средба со глувите и наглуви лица!

Денеска, Коста Јаневски имаше  можност да се види и поразговара со глувите и наглуви лица. Тој ги слушна нивните проблеми, и им вети продолжување на знаково толкување во директниот пренос на седниците на Советот на општината и зголемување на финансиската поддршка за употреба на знаковиот согласно нивните потреби и останатите активности.

маркетинг


Select
Ознаки: ,