Староста не се брои во години туку во пријатели

Велат староста е како банкарска сметка. Со неа го подигнувате она што сте го вложиле во текот на целиот Ваш живот. Ние велиме никогаш не сметајте ја според бројот на годините туку според бројот на пријатели кои ги имате.

v

Староста не се брои во години туку во пријатели, People of Strumica, февруари 2014

Струмица Денес

маркетинг


Select
Ознаки: ,